zgfp.net
当前位置:首页 >> 85➗0.17➗5简便计算 >>

85➗0.17➗5简便计算

600➗15+600➗5用简便方法计算 600➗15+600➗5 =40+120 =160 直接计算

6.8÷0.17×1.6 =0.68÷0.17×16 =4×16 =64 7.08-0.8×1.25 =7.08-(4/5)×(5/4) =7.08-1 =6.08 65.8÷9.4+12.9 =7+12.9 =19.9

计算: (812-56x12)➗28 =【812-(50+6)x12】➗28 =(812-600-72)➗28 =140➗28 =5

3.38÷18=0.187(7上面点个点,表示7循环) 2.3÷99=0.023(23上面点个点,表示23循环) 47 ÷ 22 = 2.136(36上面点个点,表示36循环) 竖式见图:

10000➗ᅧ9625简便计算 10000➗ᅧ9625 =10000÷125÷5 =80÷5 =16

12.6x7.6x2.32➗1.9➗1.4➗2.9如何用简便计算? 12.6x7.6x2.32➗1.9➗1.4➗2.9 =(12.6÷4)*(7.6÷1.9)*(2.32÷2.9) =3.15*4*0.8 =10.08

原式=63x10➗9➗5 =63➗9x(10➗5) =7x2 =14

:52➗5十53➗5十54➗5十55➗5十56➗5 =(52+53+54+55+56)÷5 =54*5÷5 =54

4.5➗2.5x9/5➗0.4 =4.5x9/5÷(2.5x0.4) =8.1÷1 =8.1

510➗2➗5 =510➗(2×5) =510➗10 =51

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zgfp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com