zgfp.net
当前位置:首页 >> 小学四年级笔算题100道 >>

小学四年级笔算题100道

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40= 432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17= 898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60= 520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32= 672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576...

110 − 59 = 51 123 − 45 = 78 111 − 35 = 76 100 − 89 = 11 45 − 29 = 16 竖式请见图: 1210 ÷ 11 = 110 625 ÷ 25 = 25 28.63 − 0.04 = 28.59 104.5 + 18.85 = 123.35 5.235 − 4.495 = 0.74 759 ÷ 33...

类型一:(注意:一定要把括号外的数分别乘括号里的两个数,再把积相加或相减。) (8+40)×25 125×(8+80) 48×(5+100) 24×(2+10) 75×(1000— 2) 15×(40— 8) 类型二:(注意:两个积中相同的因数只能写一次,提出来。) 34×52+34×48 175...

四年级下册计算题练习 一、 计算下面各题。 1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+159 4、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29) 7、154×8÷16 8、400÷25×75 9、16×25÷16×25 10、552÷69×8 11、600-120÷10 12、(600-...

1.23 + 0.29 = 1.52 9.56 + 3.5 = 13.06 5.98 + 4.59 = 10.57 9.12 − 4.89 = 4.23 5.37 − 4.5 = 0.87 6.98 − 4.59 = 2.39 竖式请见图:

您好,领学网为您解答: 140÷30= 150÷20= 565÷80= 409×26= 908×21= 34×209= 312÷60= 364÷70= 352÷50= 294×60= 350×45= 740×28= 84÷21= 69÷23= 324÷81= 706×45= 109×34= 876×27= 245÷71= 64÷22= 350÷51= 324×46= 768×36= 908×40= 196÷39= 185÷37=...

问题不全,无法回答

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4. 3/7 × 49/9 - 4/3 5. 8/9 × 15/36 + 1/27 6. 12× 5/6 – 2/9 ×3 7. 8× 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 9. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11. 7/8 + (...

`鏚母&身世''还屯毛办作

一、填空: 1、35里面有( )个15;68是6个( );4个17 是( )。 2、1元的110是( )角,2米的12是 ( )分米;1吨的12 是( )千克。 3、计算74 -88 时,这样想:7个( )减去4( ),剩下( )个( ),即( )。 4、把一个西瓜( )分成四...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zgfp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com